Integritetspolicy

Vi på Medis Kök & Bar är dedikerade till att skydda din integritet och följer strikta riktlinjer för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information när du använder vår webbplats och våra tjänster.Insamlad information

När du använder vår webbplats kan vi samla in olika typer av information, inklusive men inte begränsat till:

• Personlig information som namn, kontaktuppgifter och annan information som du frivilligt tillhandahåller genom formulär eller kommunikation med oss.
• Automatiskt insamlad information såsom IP-adresser, webbläsartyp, referenswebbplatser och andra tekniska data som samlas in automatiskt när du interagerar med vår webbplats.

Användning av information
Vi använder den insamlade informationen för att:
• Tillhandahålla och förbättra våra tjänster till dig.
• Hantera din förfrågan och kommunicera med dig.
• Anpassa din upplevelse på vår webbplats och anpassa innehåll och erbjudanden till dina intressen.
• Skydda våra rättigheter och följa tillämpliga lagar och förordningar.

Delning av information
Vi delar inte din personliga information med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i följande situationer:

Med våra auktoriserade tjänsteleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra åtaganden gentemot dig.
När det krävs enligt lag eller enligt rättsliga processer för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller allmänhetens intresse.

Säkerhet för personlig information

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust eller obehörig användning. Vi strävar efter att hålla din information säker, men vi kan inte garantera absolut säkerhet på internet.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av eller radering av din personliga information som vi har samlat in. Du har även rätt att invända mot eller begränsa vår behandling av din information.

Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Ändringar i integritetspolicyn
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla förändringar i våra tjänster eller lagstiftning. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Kontakta oss
Om du har frågor eller farhågor angående vår integritetspolicy eller vår behandling av din personliga information, kontakta oss på info@mediskokochbar.se.


Senast uppdaterad: 2024-03-13